Black Friday Sale
sk

Reklamácia

1. Ak sa zistí, že dodány tovar má chyby alebo vady, spoločnosť Ksisters ponúkne Kupujúcemu darčekové či iné poukážky. Zákazník môže tiež požadovať odstránenie vady vo forme náhradného produktu. Ak je odstránenie vady pre spoločnosť Ksisters nemožné alebo nevýhodné, má Kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny a prípade významnej vady odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2. Výrobok sa považuje za vadný, najmä ak nemá obvyklé alebo prezentované vlastnosti, nezodpovedá zamýšľanému účelu, nespĺňa zákonné požiadavky alebo nebol dodaný v dohodnutom množstve. Citlivosť pleti alebo alergická reakcia na dodaný tovar nie je dôvodom na zistenie poruchy tovaru. Rovnako vady darčekov alebo bezplatných predmetov, na ktoré sa objednávka nevzťahuje, nepredstavujú vadu predmetu. Fotografie výrobkov v našom internetovom obchode slúžia iba na ilustráciu a nepredstavujú záväzný popis vlastností výrobkov (napríklad balenie sa môže líšiť v dôsledku zmien vykonaných výrobcom).

3. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile [email protected] spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete tu.
Pri vypĺňaní formulára nezabudnite popísať, o akú vadu ide a priložiť fotografie chybného produktu (ak je to možné).
Reklamovaný tovar spolu s reklamačným formulárom nám zašlite na adresu: Stará Vajnorská 37, Hala 8-9, 831 04 Nové Mesto, Bratislava Slovenská republika.

4. Ksisters bude informovať Kupujúceho o posúdení reklamácie, najmä o prijatí reklamácie a jej pozitívnom alebo negatívnom posúdení, prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy, najneskôr do 30 dní odo dňa jej podania. Ksisters môže tiež kontaktovať zákazníka telefonicky.

5. Sťažnosť bude okamžite preskúmaná. Spracovanie reklamácie vrátane odstránenia vady obvykle nepresahuje 30 dní. V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Je zodpovednosťou kupujúceho, aby pomohol spoločnosti Ksisters dodržať uvedený termín.

6. Náklady spojené s vrátením tovaru v prípade oprávnenej reklamácie hradí Ksisters.